Tilmeldte
5
Navn Bemærkning
Charlotte Lind Hansen
Elise Hammer Kristensen
Eva Adsersen
Hans Henrik Løvengreen Under forudsætning af at holdet er for let øvede som først angivet
Karen Kornerup