Virum-Sorgenfri Tennisklub / Boelvej 10/ 2830 Virum / Tlf.nr. (+45) 45 85 14 32 / kontoret@vst-tennis.dk

VST’s motionisthold

VST har 2 hold tilmeldt motionistturneringen til udendørssæsonen i 2016.

Virum 1 spiller i kategori 1 (bedste række), og Virum 2 spiller i kategori 2B (tredjebedste række).
Motionistholdkampene spilles oftest om tirsdagen fra kl. 18.00 til 21.00 med efterfølgende spisning i klubhuset.

Der spilles typisk 7-9 kampe i løbet af en sæson, ligeligt fordelt på ude- og hjemmekampe.

En motionistholdkamp består af 1 damedouble, 2 mixed doubler og 3 herredoubler.

Der dannes en bruttotrup for hvert motionisthold på ca. 12 spillere inden sæsonstarten i maj.

Man kan kun spille på motionisthold, hvis man ikke spiller fast på et af klubbens øvrige seniorhold.
Er du interesseret i at spille på et af vores motionisthold, skal du henvende dig til Lilla Budd – lbudd@mail.dk / mobil 5161 5639.

Nyheder