Tlf. (+45) 45 85 14 32 | kontoret@vst-tennis.dk

Hvis du vil spille tennis i VST, skal du oprette en profil i VST’s Klubmodul. I Klubmodul vælger man sit medlemskab og betaler sit kontingent via dankort.

Du skal også oprette din profil i Klubmodul, selv om du kun ønsker at tilmelde dig et arrangement – fx sommerlejre – som ikke fordrer forudgående medlemskab.
 
             VST medlemsgebyrer 2018
 
Kontingent betales 31. marts og dækker 2018-sæsonen (1. januar - 31. december 2018).
 
 
Kategori
Kontingent
Indmeldingsgebyr 1)
Senior (25+ år)           
1.650
500
Motionist (25+ år) *

1.650

500

Ungsenior (19 - 24 år) 
1.100
100
Junior (6 - 18 år)    

1.100

100

Formiddagsmedlem
1.100
500
Vinterspiller 2)
500
                        
Passivt medlem

125

 
Gæstespil pr. banetime
50
 
 
             1) Indmeldingsgebyr opkræves p.t. ikke.
 
             2) Kontingentet/gebyret som vinterspiller giver adgang til spil på indendørsbane lejet for vintersæsonen, men giver ikke 
                  rettigheder som medlem
   Ved indmelding efter 1. juli (2. halvdel af tennisåret) betales ½ kontingent.
             
 Familierabat opnås efter følgende kriterier:
    ·      ½ kontingent for 3./4. osv. barn/ungsenior, såfremt mindst en forælder er medlem
    ·     ½ kontingent for 2. forælder, såfremt mindst 2 børn/ungseniorer er medlemmer.
 

Studierabat. Studerende (ikke-hjemmeboende), der kun i begrænset omfang har mulighed for at spille tennis i VST, kan mod forevisning af studiekort e.lign. opnå rabat, således deres årlige kontingent reduceres til kr. 500.

* Hvis man tilmelder sig som Motionist vil man modtage meddelelser om arrangementer for denne medlemsgruppe -         ellers ingen forskel ift. Senior.
 
  Sådan betaler du dit medlemskab, hvis du er fortsættende medlem
  Opkrævning af dit kontingent foretages automatisk ved træk på dit dankort den 31. marts, idet du forinden har modtaget meddelelse herom pr. mail/sms. I meddelelsen gøres opmærksom på, såfremt dine dankortoplysninger skal opdateres, ligesom meddelsen indeholder information om mulighed og fremgangsmåde ved evt. skift af medlemstype og mulighed for opsigelse af medlemskab.  
  Sådan betaler du dit medlemskab, hvis du er nyt medlem
  1. Opret din profil - tryk på <<opret profil<< i menuen til venstre og udfyld de ønskede oplysninger.
  2. Vælg fanen Banebooking/kontingent og efterfølgende Betal her. Herved fremkommer oversigt over medlemstyper, hvor der klikkes på det medlemskab, du ønsker at betale.
  3. Betal dit medlemskab via Internet og Dankort
  4. Herefter er du medlem af klubben og har adgang til banebookingen og øvrige aktiviteter, som fordrer medlemskab.

 Sådan betaler du dit medlemskab, hvis du ikke har en PC

  1. Klubben opretter din profil med brugernavn og password sammen med dig.
  2. Du kan betale i klubben med dankort, check eller kontant.
  3. Klubben aktiverer dit medlemsskab.
  4. Du logger ind på touch-skærmen i klubben.
  5. Du har nu adgang til bookingen på touch-skærmen og er medlem af klubben.
  6. Du kan booke baner fra udendørs-sæsonåbningen.
 
Træningskontingent og tilmelding til events

Tilmelding til træningen sker efter aftale med trænerne vedrørende tidspunkter og antal ugentlige træningspas/timer. Trænings mæssigt er kalenderåret opdelt i tre sæsoner - forår (01.01-30.04 - indendørs), sommer (01.05-30.09 - udendørs) og efterår (01.10-31.12 - indendørs. Betaling foretages med dankort pr. sæson via VST’s Klubmodul efter modtagelse af mail fra VST om 'tilmelding' til den relevante træningsevent.
 
Tilmelding til events/aktiviteter i VST sker ligeledes ved tilmelding i Klubmodul med betaling med dankort.
 
 
Banebooking (udendørs)
 • seniorer, motionister og ungseniorer: frit i åbningstiden kl. 07.00 - 22.00
 • juniorer: hverdage indtil kl. 16.30/17.00, lørdag, søndag og helligdage: indtil kl. 11.30/12.00
 • formiddagsmedlemmer: hverdage indtil kl. 14.30/15.00, lørdag, søndag og helligdage: indtil kl. 10.00/10.30 og efter kl. 16.00/16.30
 • Vintermedlemmer kan booke indendørsbaner, men ikke udendørsbaner
 • alle medlemmer må have 2 åbne bookinger. 
 Efterskrift
 • Når du har oprettet din profil, skal du ikke ændre den med mindre, du har rettelser til den.
 • Du har dit eget personlige unikke brugernavn og password. Brugernavnet er Klubmodul eneste identifikation af dig, og såfremt du vælger både brugernavn og password (min. 7 karakterer), der er til at huske vil det fremtidigt være lettere for dig at booke baner og tilmelde dig til events.
 • Hvis du har glemt dit password, sendes det automatisk til din mailboks, hvis du trykker på ”glemt login” under login boksen i venstre menu.
 • For dem der har glemt password og ikke har en PC, kontaktes klubben på tlf. 4585 1432.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen

Nyheder