Virum-Sorgenfri Tennisklub / Boelvej 10/ 2830 Virum / Tlf.nr. (+45) 45 85 14 32 / kontoret@vst-tennis.dk

 

Politik for brug af billeder af VST’s medlemmer, som bruges på hjemmeside, klubbladet, mails, VST’s Facebook, Lokalavisen mv.

Virum-Sorgenfri Tennisklubs politik omkring offentliggørelse af billeder på vores hjemmeside, mail, VST’s Facebook, lokalavisen mv. tager udgangspunkt i Datatilsynets vejledning i offentliggørelse af billeder på internettet.
I vejledningen skelnes mellem situationsbilleder og portrætbilleder.

Situationsbilleder
Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet. Som udgangspunkt kan disse billeder offentliggøres uden samtykke.
Datatilsynet kommer med nogle eksempler på sådanne situationsbilleder:

  • Billeder optaget under en fritidsklubs udfoldelse af aktiviteter

  • Billeder optaget af unges ophold på en efterskole eller anden privat skole

  • Billeder optaget ved en kommunal skoles juleafslutning

I Virum-Sorgenfri Tennisklub må klubben tage billeder fra vores trænings-sessioner, kampe og andre aktiviteter og lægge dem op på hjemmesiden mv. uden samtykke, så længe spillerne er i gang med en aktivitet.
Offentliggørelsen sker selvfølgelig under hensyntagen til billedernes karakter, så spillerne ikke føler sig udstillet, udnyttet eller krænket. Billederne vil således være harmløse. Skulle vi alligevel komme til at lægge et billede af dig eller dine børn på hjemmesiden mv, som du føler på nogen måder er krænkede eller lign. venligst kontakt klubben, og vi fjerner billedet hurtigst muligt.

Portrætbilleder 

Portrætbilleder kræver som udgangspunkt samtykke før de må lægges på Internettet. Portrætbilleder betegnes som opstillede billeder af både enkeltpersoner (klassisk portrætbillede) og af hele grupper (fx holdbilleder). Så for at vi kan lægge portrætbilleder og gruppebilleder af holdene på hjemmesiden mv., beder vi om samtykke i forbindelse med jeres indmeldelse i klubben eller ved indbetalingen af kontingent. Vi vil gøre opmærksom på, at vi for disse portrætbilleder selvfølgelig respekterer et nej.

Offentliggørelsen sker under hensyntagen til billedernes karakter, så spillerne ikke føler sig udstillet, udnyttet eller krænket. Billederne vil således være harmløse. Skulle vi alligevel komme til at lægge et billede af dig eller dine børn på hjemmesiden mv, som du føler på nogen måder er krænkede eller lign. venligst kontakt klubben, og vi fjerner billedet hurtigst muligt.

Nyheder