Virum-Sorgenfri Tennisklub / Boelvej 10/ 2830 Virum / Tlf.nr. (+45) 45 85 14 32 / kontoret@vst-tennis.dk

Virum-Sorgenfri Tennisklub’s medlemsbetingelser

 

Medlemsgebyrer/kontingenter opkræves årligt omkring 1. april og er for tennisåret 2021 (1. januar – 31. december 2021) fastsat til følgende:

 

 

Kategori

Kontingent

Indmeldingsgebyr 1)

Senior (25+ år)           

1.650

500

Motionist (25+ år) *

1.650

500

Ungsenior (19 - 24 år) 

1.100

100

Junior (6 - 18 år) 

1.100

100

Formiddagsmedlem

1.100

500

Vinterspiller 2)

500

                        

Passivt medlem

125

 

Gæstespil pr. banetime

50

 

 

1) Indmeldingsgebyr opkræves p.t. ikke.

 

2) Kontingentet/gebyret som vinterspiller giver adgang til spil på indendørs-bane lejet for vintersæsonen, men giver ikke rettigheder som medlem.

  

Ved indmelding efter 1. juli (2. halvdel af tennisåret) betales ½ kontingent.

             

 Familierabat opnås efter følgende kriterier:

    ·   ½ kontingent for 3./4. osv. barn/ungsenior, såfremt mindst en forælder er medlem

    ·   ½ kontingent for 2. forælder, såfremt mindst 2 børn/ungseniorer er medlemmer.

 

Studierabat. Studerende (ikke-hjemmeboende), der kun i begrænset omfang har mulighed for at spille tennis i VST, kan mod forevisning af studiekort e.lign. opnå rabat, således deres årlige kontingent reduceres til kr. 500.


* Tilmelder man sig som Motionist vil man modtage meddelelser om arrangementer for denne medlemsgruppe - ellers ingen forskel ift. Senior.

   

VST's hjemmeside/klubmodul

 

VST’s hjemmeside www.vst-tennis.dk - indeholder overordnede og generelle oplysninger Om klubben, Junior/tennisskole og Senior/motionister samt feed fra VST's Facebook med annoncering af arrangementer og kampreferater mv.

 

Samtidig styres alt fra kontingentopkrævning, banebooking og -udlejning, betaling for tennisskole, holdtræning samt oprettelse og tilmelding til arrangementer/events til bogføring og regnskab i det anvendte system (klubmodul).

 

Man skal være oprettet i KLUBMODUL med en profil og have betalt sit kontingent for at kunne booke baner i VST og deltage i de fleste events, som udbydes!

 

Når man kommer ind på hjemmesidens forside kan man som medlem ved at vælge menu-punktet KONTINGENT/BANEBOOKING booke banetider - såvel indendørs som udendørs.

 

Nye medlemmer præsenteres, ved i den følgende menu at trykke Betal her, for en oversigt over mulige medlemstyper og tilhørende kontingentsatser. Betaling af kontingent sker ved indlægning af dankort-oplysninger i menu-punktet Mine tilmeldinger. Herefter gås tilbage til Betal her og valg medlemstype foretages. Når kontingentet er betalt, hvilket kan ske, når den nye sæson er åbnet fra omkring 1. april, har man adgang til alle VST’s muligheder. 

For fortsættende medlemmer opkræves kontingentet automatisk ved træk på dankort omkring 1. april, idet der for inden er udsendt mail/sms herom. I meddelelsen gøres opmærksom på, om dine dankort-oplysninger skal opdateres, ligesom meddelelsen indeholder information om mulighed og fremgangsmåde ved evt. skift af medlemstype og mulighed for opsigelse af medlemskab.

Vælges i stedet EVENT får man mulighed for at tilmelde sig en af de udbudte arrangementer/events som fx voksenintroduktion, klubmesterskaber, sommerens tennislejre mv. samt holdaktiviteter som "onsdagstræning", tennisskole og seniortræning. Betaling for deltagelse i omtalte arrangementer-/træningsforløb sker ligeledes med dankort.

 

Regler for banebooking og baneleje

 

Banebooking (udendørs)

  • seniorer, motionister og ungseniorer: frit i åbningstiden kl. 07.00 - 22.00

  • juniorer: hverdage indtil kl. 16.30/17.00, lørdag, søndag og helligdage: indtil kl. 11.30/12.00

  • formiddagsmedlemmer: hverdage indtil kl. 14.30/15.00, lørdag, søndag og helligdage: indtil kl. 10.00/10.30 og efter kl. 16.00/16.30

  • alle medlemmer må have 2 åbne bookinger.

  • Et medlem har mulighed for – mod betaling af gebyr – at medtage en gæst ved sin booking. 

Baneleje og -booking (indendørs)

 

Indendørs-banetimerne – der ikke er reserveret til diverse træningsforløb for medlemmer m.v. – udlejes primært på sæsonbasis (vintersæsonen fra 15. september til ultimo april). Prisen pr. banetime fastsættes i forhold til tidspunkt fra pt. 3.000 kr. til 5.000 kr. for en banetime for sæsonen.

 

Herudover er der som medlem mulighed for at leje enkelttimer, som enten ikke er udlejet på sæsonbasis eller er frigivet af de faste lejere.

 

Træningskontingent


Tilmelding til træning sker efter aftale med trænerne vedrørende tidspunkter og antal ugentlige træningspas/timer. Træningsmæssigt er kalenderåret opdelt i tre sæsoner - forår (01.01-30.04 - indendørs), sommer (01.05-30.09 - udendørs) og efterår (01.10-31.12 – indendørs). Betaling foretages med dankort pr. sæson via VST’s Klubmodul efter modtagelse af mail fra VST om 'tilmelding' til den relevante træningsevent.

 

Efterskrift

  • Hvert medlem har kun én profil i systemet. Når du har oprettet denne profil, skal du ikke ændre den medmindre, du har rettelser til den, fx mailadresse, telefonnr. e.lign.

  • Du har dit eget personlige, unikke brugernavn og password. Brugernavnet er Klubmoduls eneste identifikation af dig. Såfremt du vælger både et brugernavn og et password (min. 7 karakterer), der er til at huske, vil det fremtidigt være lettere for dig at booke baner og tilmelde dig til events. Password kan godt være det samme fx for hele familien.

  • Hvis du har glemt dit password, sendes et automat-genereret password til din mailboks, hvis du trykker på ”glemt password” i log ind-boksen i øverste højre af billedet venstre menu. Password’et kan efterfølgende ændres til noget meningsfyldt i den oprettede profil.

For dem der har glemt brugernavn eller ikke har en PC, kontaktes klubben på tlf. 4585 1432.

 

Velkommen i Virum-Sorgenfri Tennisklub.

 

 

Virum-Sorgenfri Tennisklub

Bestyrelsen

Nyheder