Virum-Sorgenfri Tennisklub / Boelvej 10/ 2830 Virum / Tlf.nr. (+45) 45 85 14 32 / kontoret@vst-tennis.dk

1. Reservation
Fuldtidsmedlemmer kan frit booke baner udendørs. Formiddagsmedlemmer kan booke baner udendørs på hverdage indtil kl. 15.00 samt lørdag, søndag og helligdage indtil kl. 10.30 og igen fra kl. 16.00. Juniormedlemmer kan booke baner udendørs indtil kl. 17.00 eller 17.30 på halvtimesbanerne. Dette gælder alle ugens 7 dage.
Ledige indendørsbaner kan bookes af alle medlemmer, pris pr. time 60 kr. om sommeren og 80 til 120 kr. om vinteren afhængig af tidspunktet.

Baner reserveres på touch-skærmen i klubhuset eller via vores online banebookingside.

2. Tegningsret
Medlemmer har ret til at tegne 2 banetimer (med makker) indenfor 14 kalenderdage. Hvis man har reserveret begge sine tider, kan man, når en af de reserverede banetimer er benyttet, tegne en ny reservation. Ved booking med gæst betales pr. time 50 kr.

3. Sletning af reservationer
Det er yderst vigtigt at få slettet reservationer, der ikke skal bruges, da andre medlemmer så får mulighed for at spille. Man kan slette sine reservationer på samme måde, som der bookes. Indendørs skal reservationer slettes mindst en time før start.

4. For sent fremmøde
Såfremt spillet på en reserveret bane ikke er påbegyndt senest 10 minutter efter den tegnede times begyndelse, er retten til banetimen tabt. Dette gælder dog ikke indendørs.

5. Overdragelse af banen
Banen skal overdrages i ordentlig stand til de næste spillere, så disse kan starte spillet, når deres time begynder. Dette betyder, at banen og linjer skal være fejet før ens egen time er udløbet. Vanding påhviler de spillere, der overtager banen.

Indendørs skal hallen overlades til de næste spillere, så disse kan starte spillet, når deres time begynder kl. hel.

6. Klubbens arrangementer
Klubbens cheftræner og administrationschef foretager reservationer af baner til træning, kampe og arrangementer. Undtagelsesvis kan der slettes reservationer, når dette er nødvendigt af hensyn til klubbens kampe og arrangementer. Der vil naturligvis straks blive givet besked herom.

Igangværende hold- og turneringskampe skal fortsætte uden forstyrrelser og baneskift. Hvis man har reserveret en bane, hvor en hold- eller turneringskamp er i gang, skal man henvende sig til hold- eller turneringslederen og ikke til spillerne på banen. Man må i givet fald vente, og har så førsteret til en anden, ledig bane.

Bestyrelsen har ret til at kontrollere, at tegningsreglerne overholdes og kan i tilfælde af overtrædelser fratage medlemmer retten til at reservere banetider i en periode.

Nyheder