Virum-Sorgenfri Tennisklub / Boelvej 10/ 2830 Virum / Tlf.nr. (+45) 45 85 14 32 / kontoret@vst-tennis.dk

Hvordan går det i VST?

Sidste år i marts 2017 startede jeg Centre Court med at konkludere, at det ”Det går fortsat rigtig godt for VST…”. Kan jeg tillade mig at konkludere det igen? For at finde svaret, må du læse hele dette ”Formanden har ordet”.

Vi står foran den årlige generalforsamling her i marts, og så er det selvfølgelig formandens opgave lige at opsummere, hvordan det hele er gået det sidste år.

Sæsonen 2017/2018 har sportsligt været et rigtig godt år, men vi er ambitiøse, og vi kunne ”da godt tænke os mere”. Det har været et godt år, fordi vi har haft en tilgang af nye spillere til vores 1. herre- og damehold, bl.a. Sofia Samavati og Mohamed Shabib, der begge er med til at løfte det samlede niveau både til træning og i kamp. Men det er også klart, at nu hvor vi har fået etableret os i de allerbedste rækker i dansk tennis og Formanden har ordet er oppe mod de bedste klubber i alle holdkampe, så kræver det mere og mere af bestyrelsens rammesætning og af trænerteamet, hvis vi skal avancere. De små procenter, der skal til, ved vi alle, kan være svære at finde i tennis. Men vi vil i de kommende år lede efter dem i et tæt samarbejde mellem trænere og bestyrelse og klubbens forskellige sportslige udvalg.

Bl.a. derfor har bestyrelsen i 2017 også færdiggjort sit strategiske målhierarki, som kort vil blive gennemgået på generalforsamlingen. Det, at vi nu mere systematisk har gjort os klart, hvad det er, vi vil som klub for de forskellige medlemsgrupper, tror vi i bestyrelsen, kan medvirke til, at vi finder netop de ekstra små procenter, der kan være til glæde for både elite og motionister, men måske også finde VST’s egen Wozniacki blandt juniorerne. Hvem ved? Ligesom VST klarer sig godt i holdkampene, så klarer VST’erne sig også godt individuelt. Ved de seneste Regionsmesterskaber (tidligere Sjællandsmesterskaber) var der rigtig mange flotte VST præstationer i alle rækker (se inde i bladet). Så det er sportsligt svært at være en formand, der hænger med hovedet og ikke er meget tilfreds med VST’ernes indsats rundt om i Danmark.

Formanden er naturligvis også meget tilfreds med ved den kommende generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.30 at kunne fremlægge endnu et årsregnskab med overskud samt et budget for 2018, der er i balance. Denne balance udmønter sig bl.a. i, at vi i bestyrelsen lægger op til uændrede medlemskontingentsatser for den kommende sæson. Noget, vi ved, betyder meget for os alle sammen i VST.

Særligt i år er årets økonomiske resultat tilfredsstillende, fordi vi jo foretog en stor investering i et nyt halunderlag, der ene og alene lod sig finansiere af egne opsparede VST midler gennem mange år. Vi havde selvfølgelig håbet på, at Lyngby-Taarbæk Kommune ville give et beskedent økonomisk bidrag i simpel anerkendelse af, at vi er en klub, der betyder meget for lokalområdet på den ene og anden måde. Men det skete desværre ikke.

Derfor vil bestyrelsen fortsætte sin filosofi om, at det er godt hvert år at sætte til side til det løbende vedligehold af klubbens bygninger, anlæg, faciliteter m.m. Den tankegang har indtil videre vist sig at være yderst bæredygtig og i den grad understøttende for, at vi har en tennisklub, der altid er i balance sportsligt, socialt og økonomisk. Det, tror jeg, bidrager væsentligt til den glæde og ”stolthed”, som binder VST’erne så stærkt sammen som klub.

Vinteren er slut, og det er slut med indendørstennis. Så er det, at vi igen skal udfordres til maksimum grænsen i vores evner til at flytte fødderne og komme i position til bolden, når der kommer et vindpust, eller når vi skal serve og kigger lige op i solen. Men tænk, hvor er vi heldige, at vi har valgt en sport, der følger det bedste fra årstiderne i vores land. Traditionen tro ”åbner vi derfor tennisforåret” med Standerhejsning søndag den 22. april kl. 15.00, hvor udendørsbanerne officielt ibrugtages efter vinteren, og hvor der vil være lettere bespisning, øl, tennis og sjov på anlægget. Vi prøver som altid at klargøre og åbne så mange baner som muligt uofficielt op til Standerhejsningen – så hold øje på hjemmesiden.

Og nåh ja forresten, ”ovenpå det hele” er så, at VST’s 1. herrehold for første gang i VST’s 65 årige historie spiller om DM medaljer her den 10./11. marts – det er da spektakulært!

Derfor kan svaret på spørgsmålet ”Hvordan går det i VST?” kun være: ”Tak, det går mindst ligeså godt som på samme tid sidste år.

God fornøjelse med udendørssæsonen 2018 – nyd foråret, sommeren, de lyse aftener, sensommeren, det sociale samvær og ikke mindst vores herlige sport!

Torsten Foersom

Nyheder