Virum-Sorgenfri Tennisklub / Boelvej 10/ 2830 Virum / Tlf.nr. (+45) 45 85 14 32 / kontoret@vst-tennis.dk

VST’s veteranhold er følgende:

 
Damer/herrer: Holdet spiller i Eliteserien. Kampene udendørs afvikles normalt søndag formiddag til hen på eftermiddagen.Damer/herrer: Holdet spiller i serie 1, og kampene afvikles normalt lørdag. 
 Kontaktperson:

  • Ann-Birgitte Holm Gregersen (holdkaptajn udendørs), mobil 5083 6154 – abh@holmgregersen.dk
  • Gitte Salomon (holdkaptajn indendørs), mobil 2036 4190 – salomon.gitte@gmail.com
 Kontaktperson:

  • Claus Bøhm (holdkaptajn), mobil 2031 6293 – c@bn-w.dk
 

Veteran 50+ hold 1

Damer/herrer: Holdet spiller i Sjællandsserien. Kampene afvikles normalt lørdag.

Kontaktperson:

  • Helle Sehested (holdkaptajn), mobil 2628 0542 – sehested.helle@gmail.com

Veteranholdene spiller i rækker med 6 hold, hvilket ordinært medfører 5 kampe i løbet af sæsonen, nogenlunde ligeligt fordelt mellem ude- og hjemmekampe. Veteranrækkerne opererer med op- og nedrykning, hvorfor der kan blive tale om finale- eller op-/nedrykningskamp.

En holdkamp består af 1 damesingle, 3 herresingler, 1 damedouble, 2 herredoubler og 1 mixed double, hvilket betyder, at holdene minimum skal bestå af 4 herrer og 2 damer, men gerne flere. Såfremt holdet stiller op med minimumsbesætning, vil hver spiller skulle spille 2 kampe, normalt en single og en double.

Modstanderne er normalt klubber i omegnen, såsom Lyngby, Farum, Hørsholm, Hillerød m.v., men for de højest rangerende hold kan der blive tale om modstandere overalt på Sjælland/Sydhavsøerne, hvorfor der i forbindelse med kampafvikling, transport og socialt samvær skal afsættes 4-7 timer til en holdkamp.

Kampene afvikles normalt i en god og hyggelig, men også konkurrencepræget atmosfære. I forbindelse med holdkampene byder hjemmeholdet normalt på frokost/aftensmad eller lign.

Før sæsonstart i maj etableres, med holdkaptajnerne som initiativtagere, en bruttotrup for hvert veteranhold på optimalt op til 10 spillere, idet ikke alle har mulighed for at deltage i alle sæsonens kampe. Det er ønskeligt at arbejde med en bruttotrup af spillere, som kan kontaktes af holdkaptajnen i forbindelse med sammensætning af holdet til den enkelte kamp.

Hvis en spiller opfylder alderskravene, er det ifølge SLTU’s regler tilladt for en veteranspiller i samme sæson såvel at spille på flere veteranhold som på seniorhold, mens man ikke kan spille på klubbens motionisthold samtidigt. Der vil altså være tale om, at spillerne på forhånd skal vælge, om de vil være på et veteran- eller et motionisthold.

Er du interesseret i at spille på et af klubbens veteranhold, er du velkommen til at kontakte holdkaptajnen for det pågældende hold for at afprøve dine muligheder for at blive indlemmet i bruttotruppen.
 

Nyheder