Virum-Sorgenfri Tennisklub / Boelvej 10/ 2830 Virum / Tlf.nr. (+45) 45 85 14 32 / kontoret@vst-tennis.dk

Holdspillere

I VST giver vi plads til udvikling af alle spillere og imødekommer gerne individuelle behov. Interesse og engagement hos den enkelte spiller afgør træningsmængden.


Vi arbejder på at skabe gode spillere blandt klubbens medlemmer frem for at hente dem udefra. Vi ønsker at fastholde og udvikle vore bedste unge spillere i klubben til et niveau i den absolutte top af dansk klubtennis. Det skal ske på en måde, som er bæredygtig i forhold til klubbens sunde og selvstændige økonomi, og ikke mindst i forhold til generel accept og støtte fra klubbens store base af andre medlemmer. VST ønsker, at vore spillere skal forstå, at de indgår i et samspil med klubben, som forventer, at de skal give noget tilbage.


Hvis du har lyst til at spille på hold i VST, er du meget velkommen til at kontakte Ann-Birgitte Holm Gregersen på tlf.nr. 5083 6154 eller klubbens sportschef Christopher Raben på tlf.nr. 2215 7444 alternativt mail: sportschef@vst-tennis.dk


VST’s Elitestrategi

Team elite


Udfordringstavle

VST’s udfordringstavle er nu (siden ultimo november 2013) elektronisk.


Det er således ikke nødvendigt at tage hen i klubben for at se hvem, man kan udfordre.


Den aktuelle udfordringstavle ses her.


Regelsættet for udfordringstavlen ses her.


Motionister

Kommende aktiviteter bliver løbende slået op under “Nyheder” på hjemmesidens forside. Her vil også være information om tilmelding.


Er du interesseret i at spille turneringer på et af vores motionisthold? Henvend dig til Lilla Budd – lbudd@mail.dk / mobil 5161 5639. Læs mere om dette under Motionisthold.


Artikler


? DTF’s 10 tennisbud

? Strenge (pdf).

Nyheder