Virum-Sorgenfri Tennisklub / Boelvej 10/ 2830 Virum / Tlf.nr. (+45) 45 85 14 32 / kontoret@vst-tennis.dk

VST’s veteranhold er følgende:

40+ Mix-hold 1: Holdet spiller i Eliteserien. Kampene udendørs afvikles normalt søndag formiddag til hen på eftermiddagen.

40+ Mix-hold 2: Holdet spiller i 3.division. Kampene udendørs afvikles normalt søndag formiddag til hen på eftermiddagen.

40+ herrehold: Holdet spiller i serie 1, og kampene afvikles på hverdagsaftner.

Kontaktpersoner:

  • Daniel Mølgaard Nielsen - danielmoelgaardnielsen@gmail.com
  • Torbjørn Lange - torlange@gmail.com

Kontaktpersoner:

  • Daniel Mølgaard Nielsen - danielmoelgaardnielsen@gmail.com
  • Torbjørn Lange - torlange@gmail.com

Kontaktperson:

  • Claus Bøhm (holdkaptajn), mobil 2031 6293 – c@bn-w.dk

50+ mix-hold

Damer/herrer: Holdet spiller i Sjællandsserien. Kampene afvikles normalt lørdag.

Kontaktperson:


Veteranholdene spiller i rækker med 6 hold, hvilket ordinært medfører 5 kampe i løbet af sæsonen, nogenlunde ligeligt fordelt mellem ude- og hjemmekampe. Veteranrækkerne opererer med op- og nedrykning, hvorfor der kan blive tale om finale- eller op-/nedrykningskamp.

En holdkamp består af 1 damesingle, 3 herresingler, 1 damedouble, 2 herredoubler og 1 mixed double, hvilket betyder, at holdene minimum skal bestå af 4 herrer og 2 damer, men gerne flere. Såfremt holdet stiller op med minimumsbesætning, vil hver spiller skulle spille 2 kampe, normalt en single og en double.

Modstanderne er normalt klubber i omegnen, såsom Lyngby, Farum, Hørsholm, Hillerød m.v., men for de højest rangerende hold kan der blive tale om modstandere overalt på Sjælland/Sydhavsøerne, hvorfor der i forbindelse med kampafvikling, transport og socialt samvær skal afsættes 4-7 timer til en holdkamp.

Kampene afvikles normalt i en god og hyggelig, men også konkurrencepræget atmosfære. I forbindelse med holdkampene byder hjemmeholdet normalt på frokost/aftensmad eller lign.

Før sæsonstart i maj etableres, med holdkaptajnerne som initiativtagere, en bruttotrup for hvert veteranhold på optimalt op til 10 spillere, idet ikke alle har mulighed for at deltage i alle sæsonens kampe. Det er ønskeligt at arbejde med en bruttotrup af spillere, som kan kontaktes af holdkaptajnen i forbindelse med sammensætning af holdet til den enkelte kamp.

Hvis en spiller opfylder alderskravene, er det ifølge Tennis Øst regler, som der er et uddrag af herunder. Og mere
her 

Er du interesseret i at spille på et af klubbens veteranhold, er du velkommen til at kontakte holdkaptajnen for det pågældende hold for at afprøve dine muligheder for at blive indlemmet i bruttotruppen.

 

 

§19 Holdopstilling

 

Spillerne skal indplaceres på klubbens hold i styrkeorden.

Holdene skal opstilles i den stærkeste opstilling således, at stærkeste spiller opstilles som nr. 1, næst stærkeste som nr. 2 osv.

Doublerne kan sammensættes frit, dog skal højest rangerede singlespiller altid spille 1. double.

Holdopstillingen kan kun omfatte spilleklare personer. Ved spilleklar forstås alene spillere, der på holdmatchdagen eller før en match hverken er syge eller skadede i en sådan grad, at der er tvivl om, hvorvidt de kan gennemføre en hel match.

I tilfælde af afbud eller udeblivelse under matchen træder en reserve ind efter følgende regler: Reserve indsættes på den udeblevnes plads.

For deltagere i Veteran rene dame- og herrehold rækkerne gælder at alderskriteriet for rækken, jf. §3, skal være opfyldt i det år, den pågældende holdmatch er programsat.

En spiller kan i en holdmatch spille to kampe, dog ikke i samme kategori. Veteran rene dame- og herre holdreglement 25. februar 2021 7

§20 Deltagelse på flere hold for samme klub

Ingen spiller kan fast deltage på to hold i samme kategori. En Veteran rene dame- og herrehold spiller må dog gerne deltage på alle andre hold i klubben.

I en match, der af en eller anden grund spilles på en anden dato end den oprindeligt fastsatte, kan en spiller, der på den oprindelige dato spillede på et andet hold i samme kategori, ikke deltage.

I slut-, mesterskabs- samt i op- og nedrykningsmatcher kan et hold kun medtage spillere, der har deltaget på holdet i mindst to holdmatchrunder. Man kan kun deltage for et hold i slutspilsmatcher.

 

Nyheder