Virum-Sorgenfri Tennisklub / Boelvej 10/ 2830 Virum / Tlf.nr. (+45) 45 85 14 32 / kontoret@vst-tennis.dk 

                                                                                                                                                       Den 5. november 2021


 

Information til forældre til tennisbørn i Virum-Sorgenfri Tennisklub 

Vi er meget glade for at træne jeres børn og gør alt for, at jeres børn har det sjovt, er en del af et fællesskab og oplever, at de bliver bedre til en sport, hvor alle kan være med på forskellige niveauer. 

Klubben har for tiden medlemsstop for nye børn. Det er desværre med så mange børn på træningen ikke muligt at imødekomme alle børns ønsker og behov. 

I dette informationsbrev er der en række vigtige oplysninger, som kan svare på mange af de spørgsmål, som I ofte stiller og har behov for at få svar på. 

Ansvarlige i klubben og kontaktpersoner

Christopher Raben er klubbens sportschef – mail sportschef@vst-tennis.dk

Steen Højlo er ansvarlig for tennisskolen og træner i klubben og ansvarlig for udvikling af de bedre spillere – mail tennisskolen@vst-tennis.dk

Poul Horup Sørensen er administrationschef og ansvarlig for anlæg og økonomi (alt om opkrævninger, kontingent mv., der ikke vedrører den daglige træning skal rettes til kontoret) mail kontoret@vst-tennis.dk

Trænerne i klubben 

Klubben har ansat Anders, Claus, Ole, Stig, Stefana og en række andre ungtrænere. Alle trænere har været på trænerkursus. 

Da det er sportschefen (Christopher Raben) og cheftræneren Steen Højlo, der står for træningsplanlægningen og holdsammensætningen skal alle spørgsmål vedrørende træningen rettes til de to personer i klubben og ikke til andre trænere. 

Trænerne er mange timer i klubben på skæve tidspunkter i hverdagen og i weekenden og skal have mulighed for at have fokus på børnene og træningen. Hvis der er spørgsmål er det en god ide at tage kontakt til sportschefen. 

 

 

 

 

Juniorudvalget

I er velkomne til at kontakte juniorudvalget med både ris, ros og forslag til forbedringer. 

Formand 

Rikke Olsen rikke.ols@gmail.com

U8 kontaktpersoner: 

Janus Kloppenborg jklo@cphbusiness.dk

U10 kontaktpersoner: 

Mette Nymann mettenymand@gmail.com

Maria Kähler maria@juelkahler.dk

U12 kontaktpersoner: 

Camilla Brunnenberger camilla.b.j@gmail.com

Mette Rytsel metterytselvst@gmail.com

U14 kontaktpersoner:

Thomas Bertram thomas@7v.dk

Michael Bach – mail mibape@hotmail.com

U16 kontaktpersoner:

Sebastian Jul Skikkild ssk@3last.dk

Eliteudvalget 

I Virum-Sorgenfri Tennisklub er vores bedre juniorer tilknyttet vores Eliteudvalg, som Henrik Rasmussen henrikbloch64@msn.com og Frederik Nymann frederikschoop@hotmail.com er ansvarlige for. Sammen med sportschefen tilrettelægger de elitetræningen og tilbud for den målgruppe. 

Træningspriser og kontingent 

Alle klubbens medlemmer betaler kontingent en gang om året. Træningsgebyret opkræves i flere rater. 

Indmeldelse i klubben sker til kontoret og betaling af kontingent sker på klubbens hjemmeside.

Træningstider og træningsplan 

Klubben har en udendørs - og indendørssæson. Alt om priser og træningsstrukturen står i infofolderen, der sendes ud til alle indmeldte børn ved tilmeldingen til træningen til indendørs - og udendørssæsonen. Informationen vil også ligge på hjemmesiden under juniorer. Priserne og strukturen kan ændre sig fra sæson til sæson. 

Minitennis er en god træningsform, hvor alle uanset alder kan lære noget. I VST spiller de fleste børn minitennis, da vi har pladsproblemer. 

Børnene rykker videre til næste boldtype (1. rød bold, 2. orange bold, 3. grøn bold, 4. gulbold), når trænerne vurderer, at børnene er klar til det. 

Opvarmning

Børnene må meget gerne have et sjippetov i tasken og varme op, inden de går på banen. Trænerne laver også lidt opvarmning med børnene. 

Tennis Øst, DGI og Dansk Tennisforbund

Klubben er medlem af både Tennis Øst, DGI og Dansk Tennisforbund, der afholder en række turneringer, stævner og hvert år arrangerer holdturneringer for både voksne og børn. 

Tennis Øst er en union, der varetager tennis på Sjælland. 

Holdturnering

Klubben kan på grund af pladsmangel ikke tilmelde hold i juniorholdturneringen, så alle børn kan være med. 

Sportschefen vil udtage holdene i samarbejde med trænerne. Kriterierne for at komme på hold er blandt andet børnenes niveau, og om de er aktive til individuelle stævner og deltager i klubbens interne stævner og klubmesterskaberne. 

Klubbens hjemmeside

Klubben har en hjemmeside, hvor du kan finde en række informationer. Hjemmesiden linker også op på facebook, hvis du ikke har de anden profil til facebook. 

https://www.vst-tennis.dk

 

 

Banebooking

Det er på klubbens hjemmeside, hvor du booker en bane. Der skal være to til at booke en bane og begge skal være medlem af klubben. Der kan bookes med gæstebillet i løbet af dagene. Børn må ikke booke baner efter kl. 17 i hverdagen. I weekenden er der mulighed for at spille på alle tidspunkter. 

Indendørs er der desværre begrænset mulighed for at booke baner, da banerne er lejet ud. I kan holde øje i banebooking systemet, hvor alle indendørsbaner skal frigives og kan lejes, når de er ledige. 

Frivillige i klubben 

Vi kan altid bruge flere hænder. I er meget velkomne til at byde ind på forskellige opgaver til sociale aktiviteter eller selv udendørs tage initiativ til at lave noget for grupper af børn. 

Sponsorer/støtte til klubben 

Alle er velkomne til at skrive til sportschefen, hvis I har gode ideer til fonde eller private firmaer, der gerne vil støtte en klub i udvikling, der også dyrker fællesskabet og en god ånd. 

Klubliv

I disse coronatider har det været svært at opretholde det samme høje aktivitetsniveau med sociale aktiviteter, så sommerfesten, interne turneringer, junioraftener har været aflyst. 

Klubben går meget op i, at alle, både børn og voksne, skal have det sjovt og føle sig som en del af en klub og et fællesskab uanset alder og niveau. Hold gerne øje med klubbens facebookside og jeres mail, da vi enten lægger det på facebook eller sender invitationer ud på mail og orienterer jer om sociale events i klubben, interne turneringer eller stævner andre steder. 

Vær gode tennisforældre

Når børnene er ude til stævner, er det vigtigt, at I følger de regler, der bliver sat op og hjælper til, når der er behov for tællere til stævner mv. 

I må også meget gerne hjælpe børnene med at opføre sig ordentligt (ikke kaste med ketcher eller lign.), da vi i VST gerne skal opretholde vores gode renommé, da vi er kendt for at have nogle super søde børn. 

Hvis I er i tvivl om træningen eller har kritik, så må I gerne gå til sportschefen og komme med jeres synspunkter, så vi kan se om der skal justeres på noget. 

Fysisk træning

Klubben tilbyder fysisk træning for juniorholdspillerne fra U12, hvor de spiser sammen hver uge efter træningen. Den fysiske træning genoptages, når det er muligt igen. 

Facebook 

Det er en god ide at tilmelde sig klubbens facebookside, da mange events og tilbud om turneringer til klubbens børn bliver lagt op på facebook. I kan finde klubbens facebook side ved at søge på Virum-Sorgenfri Tennisklub eller facebooksiden https://www.facebook.com/VSTtennis/

Turneringsresultater – deles på facebook

Klubben hører meget gerne fra jer, når børnene har været ude til stævner og turneringer. Det motiverer andre børn og giver trænerne mulighed for at holde lidt øje med børnenes aktiviteter. Vi hører også gerne fra de børn, der måske ikke når finalen, men som har haft en god oplevelse. Rapporten med et foto kan sendes til Virum-Sorgenfri Tennisklubs facebookside i en privat besked, så vil det blive lagt op i løbet af nogle dage. 

Corona

I må gerne hjælpe jeres børn med, at de skal spritte af eller vaske hænder inden spil. Medbring gerne egen sprit. 

Hvis I bliver smittet med corona, beder vi jer om, at sportschefen får besked, så vi kan give informationen videre. 

Anskaffelse af udstyr

I må gerne spørge trænerne til råds om ketchere eller den lokale tennisbutik Transocean Sport i Lyngby. 

Klubbens sponsor og lokale sportsbutik i Lyngby er gode til at guide og har ofte nogle gode tilbud til klubben. I må gerne sige til butikken, at I spiller i VST, så er der ofte lidt rabat. Transocan Sport og har også en internetbutik https://transocean-sport.dk

 

 

Deltagelse i stævner og turneringer

Børnene lærer utroligt meget af at spille imod andre børn og være ude til stævner sammen med andre fra klubben. Derudover er det hyggeligt og sjovt. Hvis du er helt ny i turneringstennis, er det en god ide at starte med DGI stævnerne, som udbyder mange skumtennisstævner på små minitennisbaner med skumbolde. Til skumstævnerne spiller børnene i puljer og får spillet mange kampe. Der er medaljer til alle. 

Er I i tvivl, om hvilket niveau jeres barn har, er I velkomne til at kontakte sportschefen og trænerne. 

Turneringer afholdt af DGI

DGI afholder tennisstævner og andre events året rundt. Stævner er for alle niveauer – særligt skumstævnerne er et godt sted at starte. 

https://www.dgi.dk/tennis/tennis/arrangementer/staevner-og-turneringer

Det kræver ikke licens at deltage i DGI stævnerne. 

Turneringer afholdt af Dansk Tennisforbund

Dansk Tennisforbund afholder en række turneringer. 

Det kræver ikke licens at deltage i Dansk Tennisforbunds turnering, men alle de børn der har en licens til (under 200 kr.) kommer først ved tilmeldingerne og optjener point til ranglisten. 

For at deltage i Dansk Tennisforbunds turneringer skal I oprette en brugerprofil i Tournament Software. Der er vedhæftet en vejledning til systemet sidst i dette nyhedsbrev. 

 

Når børnene tilmeldes Dansk Tennisforbunds turneringer, så kommer der en opkrævning fra klubben, der afholder turnering, hvis man er kommet med i turneringen. 

 

 

Med venlig hilsen trænerne, sportschefen og juniorudvalget

 

 

 

 

 

Vejledning til Tournament Software 

Tournament Software er Dansk Tennis Forbunds nye turneringsunivers. Det vil hjælpe til at gøre tennis sjovere at spille og nemmere at administrere.

http://dtf.tournamentsoftware.com/Home

Hvad er Tournament Software?

En turneringstennisportal hvor det meste vedr. dansk turneringstennis er samlet (bortset fra DGI stævner). Der er stævner helt ned til U10 rødbold/skumstævner og op til senior/venterantennis. 


 Alle tennisspillere, som vil tilmelde sig en individuel turnering på Sommer- eller Vinter Touren, skal have en brugerprofil i Tournament Software.

Oprettelse af brugerprofil 

Som tennisspiller kan du gå ind og oprette din profil på dtf.tournamentsoftware.com

Du kan vælge en gratis profil (hvis du kun spiller holdkampe), men hvis du deltager i individuelle turneringer, er det en god ide at købe en profil (det skal fornys hvert år)

En manual til oprettelse af ens brugerprofil findes på følgende link https://tennis.dk/spiller/ranglister/tournament-software/

Hvad kan Tournament Software?

Det er igennem Tournament Software at tilmeldinger til de individuelle turneringer finder sted. Der skal ikke betales ved tilmelding, da betaling opkræves af den lokale turneringsarrangør.

Hvordan du tilmelder dig en individuel turnering på Sommer- eller Vinter Touren findes på følgende link https://tennis.dk/spiller/turneringer/tilmelding-til-turneringer/

Hvad kan Tournament Software ellers bruges til? - når du er oprettet

Systemet byder på en masse muligheder i forhold til at udforske ens tenniskarriere. Du kan som tennisspiller bl.a. gå ind og se:

· Dine resultater opsummeret eller finde specifikke resultater frem for forskellige individuelle samt holdturneringer fra 2012 og frem til nu.

· Følge med i, hvem dine ønskemodstandere og skrækmodstandere er.

· Se andre spillers historik, i forhold til hvordan de klarer sig i turneringer.

Nyheder